JUSTICE FOR ZARA!

International Women’s Alliance – Europe statement on the brutal killing of human rights worker Zara Alvarez.

Together with our sisters in the Philippines, the International Women’s Alliance – Europe chapter strongly condemns the extra-judicial killing of former political prisoner, human rights defender, and community health worker Zara Alvarez. 

On August 17, at around eight in the evening in the Philippines, an assassin killed Zara while she was walking towards her home in Bacolod City, Negros Occidental.
A steadfast activist and dedicated human rights worker, Zara tirelessly campaigned against human rights abuses and extra-judicial killings in Negros. 
During this Corona pandemic, as a health worker, aside from doing relief efforts, Zara had been actively calling for a medical solution to the crisis, instead of the state’s militaristic approach. 

As a result, the Duterte regime and its state security forces vilified and red-tagged Zara together with many other activists in the country. 
In February 2018, Zara was one of the more than 600 people named by the Department of Justice (DOJ) to be declared as a terrorist in a proscription case. This list was eventually trimmed down to two names.  A year later, on July 2019, Karapatan, a national alliance of human rights organisations in the Philippines, received a phone call in their office that Zara was the next to fall that year.

Then, just last April, while distributing rice to her fellow Negrenses affected by the corona pandemic, Zara received threats and reports that a police officer had her investigated for doing so. 

Four months later, and over a month after the Anti-Terror Law took effect, Zara was brutally killed on the day when a staunch activist and peace-advocate Ka Randy Echanis, who was tortured and murdered, was laid to rest.

The Duterte regime and its butchers must be having its heyday with the climate of impunity they have placed the whole country in. Yet, there is a time of reckoning. 
We join our sisters and the Filipino people in mourning the death and loss of a selfless servant of the people, and a loving mother to her 11 year old daughter. 
We join their call for justice for Zara and all victims of extra-judicial killings, and their call to end impunity and state fascism.  


JUSTICE FOR ZARA!

STOP THE KILLINGS! 

END IMPUNITY AND VIOLENCE! 

END STATE FASCISM!

RECHTVAARDIGHEID VOOR ZARA!
International Women’s Alliance – Europe statement over de brute moord op mensenrechten werker Zara Alvarez
17 augustus 2020

Samen met onze zusters in de Filipijnen, veroordeelt de International Women’s Alliance in Europa de buitengerechtelijke moord op voormalig politiek gevangene, mensenrechtenverdediger en gemeenschap-gezondheidswerker Zara Alvarez.

Op 17 augustus rond acht uur ’s avonds in de Filipijnen, werd Zara gedood door een sluipmoordenaar toen ze naar huis liep in Bacolod City, Negros Occidental.

Zara was een standvastig activist en toegewijde mensenrechten werker in de Filipijnen en voerde campagne tegen de schending van mensenrechten en buitengerechtelijke moorden in Negros.

Tijdens de Corona pandemie riep Zara als gezondheidswerker naast hulpverlening actief op voor medische oplossingen voor de crisis, in plaats van de militaristische aanpak van de staat.

Als resultaat werd Zara samen met vele andere activisten in het land door het Duterte regime en zijn staatsveiligheid troepen belasterd en tot een bijzonder doelwit gemaakt.

In februari 2018 was Zara een van de meer dan 600 mensen die door het Department of Justice (DOJ) tot terrorist werd verklaard in een vogelvrijverklaring. Deze lijst werd uiteindelijk ingekort tot twee namen.

Een jaar later, in juli 2019, ontving Karapatan, een nationale alliantie van mensenrechten organisaties in de Filipijnen, een telefoontje aan hun kantoor dat Zara het volgende doelwit was.

Dan afgelopen april van dit jaar terwijl Zara bezig was met het uitdelen van rijst aan haar mede Negrenses die getroffen zijn door de corona pandemie ontving Zara bedreigingen en rapporten dat een politie agent haar bij deze activiteiten in de gaten hield.

Vier maanden later, en meer dan een maand nadat de anti-terreur wet in werking trad, werd Zara bruut vermoord op dezelfde dag dat een standvastige activist en vredesadvocaat Ka Randy Echanis, gemarteld en vermoord, te ruste werd gelegd.

Het Duterte regime en zijn beulen beleven hoogtijdagen met het klimaat van straffeloosheid waar zij het hele land in hebben gebracht. Toch, er is een tijd van afrekening.

Wij sluiten ons aan bij onze zusters en het Filipijnse bevolking in de rouw om de dood en het verlies van een onzelfzuchtige dienaar van het volk en een liefhebbende moeder van haar 11 jaar oude dochter.

We sluiten ons aan bij hun roep om gerechtigheid voor Zara en alle slachtoffers van buitengerechtelijke moorden en om het einde van straffeloosheid en het fascisme van de staat.

RECHTVAARDIGHEID VOOR ZARA! STOP DE MOORDEN!
STOP DE STRAFFELOOSHEID EN GEWELD!
STOP HET FASCISME VAN DE STAAT!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s